گروه پالت

گروه پالت

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
یادگار دوست
آقای بنفش گروه پالت 03:24
2
والس ۱
آقای بنفش گروه پالت 05:06
3
باز باران
آقای بنفش گروه پالت 05:29
4
مثلث
آقای بنفش گروه پالت 03:54
5
مقدمۀ خسرو و شیرین
آقای بنفش گروه پالت 02:12
6
خسرو و شیرین
آقای بنفش گروه پالت 04:59
7
از سرزمین‌های شرقی
آقای بنفش گروه پالت 04:38
8
آقای بنفش
آقای بنفش گروه پالت 02:10
9
نگاه کن
آقای بنفش گروه پالت 06:44
10
درس علوم
آقای بنفش گروه پالت 06:35
11
هزارتا قصه
آقای بنفش گروه پالت 06:17
12
یکی بود، یکی نبود
شهر من بخند! گروه پالت 03:29
13
ماهی و گربه
شهر من بخند! گروه پالت 04:18
14
خانه بر دوش
شهر من بخند! گروه پالت 03:00
15
درآمد «سال تا سال»
شهر من بخند! گروه پالت 01:48
16
سال تا سال
شهر من بخند! گروه پالت 03:37
17
رِنگ شمارۀ یک
شهر من بخند! گروه پالت 02:55
18
لیلی
شهر من بخند! گروه پالت 04:41
19
شباهنگام
شهر من بخند! گروه پالت 06:33
20
نیمی از ما
شهر من بخند! گروه پالت 07:15
21
اینجا شهر من نیست
شهر من بخند! گروه پالت 06:02
22
تا صبح فردا
شهر من بخند! گروه پالت 05:56
23
شهر من بخند!
شهر من بخند! گروه پالت 07:53