مانی جعفرزاده
تاریخ تولد: 1357

مانی جعفرزاده

پایبندی به اصولی که انسان‌ها در طی سالیان در جهت دستیابی به آنها تلاش کرده‌اند، ضامن موفقیت نسلی است که از راه می‌رسد و برمبنای همان اصول راه می‌گشاید.
مانی جعفرزاده یکی از همین تازه‌ازراه رسیده‌هاست. سال 1357 در خانواده‌ای که از در و دیوار خانه‌اش موسیقی و اندیشه می‌ریخت، پا به عرصۀ زندگی گذاشت. او اصل و نسب آذربایجانی دارد و پدربزرگی بود که دست او را گرفت و با موسیقی آذری آشنایش کرد. آثار کسانی چون فکرت امیراُف، نیازی، گارگارایف و آوازخوانانی مانند بولبول و حاجی حسین‌اُف، بعدها سلیقۀ او را شکل داد و دستمایه‌اش شد.
او از پنج سالگی تحت تعلیم استادانی چون وارطان ساهاکیان قرار گرفت. به‌مرور شاگردی در محضر بزرگانی همچون فرهاد فخرالدینی، احمد پژمان و شاهین فرهت نصیبش شد. مانی جعفرزاده در 16 سالگی وارد دانشگاه شد و رشتۀ فلسفه برایش انتخاب شد. اما چیز دیگری را جستجو می‌کرد. تعالیم پدربزرگ او را به موسیقی گشائید و از یکی از دانشگاه‌های اسپانیا به‌نام مالاگا موفق به اخذ درجۀ دکتری در رشتۀ آهنگ‌سازی شد.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
گروه نوازندگان 1
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:15
2
گفتار گویندگان-آینه: زن. چند ساله؟
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:54
3
سولوی کلارینت سی‌بِمُل
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:19
4
گفتار گویندگان-زن: صدام خوب بود...
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 01:37
5
سولوی ویولن
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 00:36
6
گفتار گویندگان-آینه: انکار کُن...
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 01:03
7
گروه نوازندگان 2
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 01:59
8
گفتار گویندگان-زن: بابام گفت...
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:03
9
گروه نوازندگان 3
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 03:30
10
گفتار گویندگان-زن: یخ‌کرده بودم...
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 01:25
11
گروه نوازندگان 4
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:19
12
گفتار گویندگان-آینه: برگردیم به قصه...
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 01:21
13
گروه نوازندگان 5
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 01:47
14
گفتار گویندگان-زن: بابام نیگام کرد... (سولوی ویولا هم در همین بخش جای می‌گیرد)
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:37
15
گروه نوازندگان 6
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 01:45
16
گفتار گویندگان-زن: همه‌چی که اما...
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 01:34
17
گروه نوازندگان 7
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:57
18
گفتار گویندگان-زن: نه این که عیب باشه... (سولوی ویولنسل هم در همین بخش جای می‌گیرد)
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:39
19
گروه نوازندگان 7
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:14
20
گفتار گویندگان-زن: من و یارم...
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 01:32
21
گروه نوازندگان 8
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:49
22
گفتار گویندگان-زن: مادر این روایت کجاست؟
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:10
23
گفتار گویندگان: پرباشد از خرافه‌ها...
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 02:28
24
گروه نوازندگان 8
پارتیتورخوانی 1: صدای مناظر مخدوش مانی جعفرزاده 03:07
25
تله‌فیلم «راه»
رد انگشتان من علی جعفری پویان 02:21