مظفر شفیعی
تاریخ تولد: 15 بهمن 1331
شهر: کاشان

مظفر شفیعی

پس از آموزش مقدماتی آواز نزد پدر خود از سال 13543، نزد اسماعیل مهرتاش تعالیم خود را ادامه داد و پس از درگذشت استاد مهرتاش، از سال 1359 تا 1374 نزد استاد محمدرضا شجریان به فراگیری ردیف‌های عالی آوازی و مراحل تکمیلی آواز پرداخت. فعالیت عمده ایشان تدریس آواز و خدمت در خانه موسیقی و عضو هیئت مدیره کانون خوانندگان آواز سنتی است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه و آواز
ابوعطا مظفر شفیعی 08:14
2
حجاز
ابوعطا مظفر شفیعی 04:50
3
چهارمضراب همراه با آواز چهارپاره
ابوعطا مظفر شفیعی 05:39
4
کرد بیات
ابوعطا مظفر شفیعی 05:51
5
اوج
ابوعطا مظفر شفیعی 04:48
6
تصنیف «ای کبوتر»
ابوعطا مظفر شفیعی 04:26
7
پیش‌درآمد
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 03:52
8
درآمد
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 05:16
9
چهارمضراب
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 01:05
10
نغمه
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 02:32
11
زابل
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 03:03
12
تصنیف زابل
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 02:51
13
مویه
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 02:21
14
حصار
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 02:37
15
آواز اصفهان
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 04:37
16
سوز و گداز
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 03:55
17
تصنیف اصفهان
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 02:35
18
اوج
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 03:56
19
شوشتری
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 02:09
20
منصوری
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 03:00
21
گبری زابل
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 02:47
22
تصنیف چهارگاه با رنگ
چهارگاه مرکب مظفر شفیعی 05:08
23
آه کز تاب دل سوخته
دیرگاهی است... مظفر شفیعی 04:37
24
آواز و سنتور
دیرگاهی است... مظفر شفیعی 08:03
25
سایه و سرو
دیرگاهی است... مظفر شفیعی 03:16