امیرمحمد تفتی

امیرمحمد تفتی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «سودای جنون»
بی‌برگی امیرمحمد تفتی 06:32
2
ساز و آواز (مخالف سه‌گاه)
بی‌برگی امیرمحمد تفتی 12:00
3
تصنیف «بانگ»
بی‌برگی امیرمحمد تفتی 05:34
4
تصنیف «نام تمنا»
بی‌برگی امیرمحمد تفتی 06:55
5
ساز و آواز (بیات ترک)
بی‌برگی امیرمحمد تفتی 12:54
6
تصنیف «پرده در پرده»
بی‌برگی امیرمحمد تفتی 04:33
7
تصنیف «گریه عارف»
بی‌برگی امیرمحمد تفتی 12:45
8
رها (مقدمۀ نوا)
رمز مستی امیرمحمد تفتی 01:51
9
تصنیف «جانم جانم»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 04:44
10
قلندرانه (ضربی افشاری) و آواز (درآمد و جامه‌دران)
رمز مستی امیرمحمد تفتی 07:43
11
ساز و آواز عراق
رمز مستی امیرمحمد تفتی 03:41
12
تصنیف «شیدا شدم»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 05:50
13
ساز و آواز مثنوی
رمز مستی امیرمحمد تفتی 10:12
14
تصنیف «زلف نگار»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 04:18
15
هجران (پیش‌درآمد ابوعطا)
رمز مستی امیرمحمد تفتی 06:37
16
تصنیف «امان زهجر رخ یار»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 06:13
17
ساز و آواز شور ابوعطا
رمز مستی امیرمحمد تفتی 07:14
18
تصنیف «مطرب مجلس»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 02:16
19
تصنیف «گیله دخترجان»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 02:16
20
تصنیف «کوی عاشقی»
شهر بی‌صدا امیرمحمد تفتی 04:37
21
ساز و آواز ماهور «شهر خاموش»
شهر بی‌صدا امیرمحمد تفتی 12:52
22
مقدمۀ تصنیف «بلبل شوریده»
شهر بی‌صدا امیرمحمد تفتی 01:03
23
تصنیف «بلبل شوریده»
شهر بی‌صدا امیرمحمد تفتی 04:11
24
تک‌نوازی سه‌تار
شهر بی‌صدا امیرمحمد تفتی 02:23
25
تصنیف «نگارا»
شهر بی‌صدا امیرمحمد تفتی 03:58