ساناز نخجوانی

ساناز نخجوانی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دمشق
از ری تا روم مصطفی کریم 12:18
2
روم: پیشرو-ی هُزام
از ری تا روم سیف‌الدین عثمان اغلو 03:57
3
روم: شرقی (شرکی)
از ری تا روم ارسین چلیک 05:06
4
پیش‌درآمد سه‌گاه (چنگ)
رهاوی ساناز نخجوانی 02:07
5
بداهه‌نوازی کمانچه (درآمد)
رهاوی ساناز نخجوانی 01:08
6
تقسیم عود
رهاوی ساناز نخجوانی 01:03
7
بداهه‌نوازی کمانچه (زابل)
رهاوی ساناز نخجوانی 01:45
8
تقسیم عود
رهاوی ساناز نخجوانی 01:17
9
بداهه‌نوازی کمانچه (مخالف و فرود)
رهاوی ساناز نخجوانی 04:00
10
تقسیم عود
رهاوی ساناز نخجوانی 03:59
11
چهارمضراب سه‌گاه (تار)
رهاوی ساناز نخجوانی 03:41
12
سازسماعی سه‌گاه
رهاوی ساناز نخجوانی 11:45
13
رنگ سه‌گاه
رهاوی ساناز نخجوانی 01:33
14
پیشرو ماهور
رهاوی ساناز نخجوانی 03:15
15
نقش‌بستۀ راست
رهاوی ساناز نخجوانی 02:38
16
پیش‌درآمد راک (کرشمه)
رهاوی ساناز نخجوانی 04:54
17
تصنیف راک (قدیمی)
رهاوی ساناز نخجوانی 03:52
18
تقسیم نی
رهاوی ساناز نخجوانی 03:27
19
یوروک‌سماعی بیاتی
رهاوی ساناز نخجوانی 05:29
20
تقسیم قانون
رهاوی ساناز نخجوانی 02:14
21
تصنیف «آمان» (شور)
رهاوی ساناز نخجوانی 03:48
22
تقسیم عود، نی و کمانچۀ ترکی
رهاوی ساناز نخجوانی 01:24
23
کاتیبیم
رهاوی ساناز نخجوانی 02:57
24
مشق رومی
رهاوی ساناز نخجوانی 01:25
25
تقسیم کمانچۀ ترکی
رهاوی ساناز نخجوانی 01:41