حسین علی‌شاپور
تاریخ تولد: 1353
شهر: شیراز

حسین علی‌شاپور

از سال 1371 و پس از ورود به دانشگاه از محضر اساتیدی چون: صدیق تعریف، رضوی سروستانی، محسن کرامتی، منوچهر همایون‌پور، حسین عمومی بهره گرفت. وی برای شناساندن موسیقی ایرانی به کشورهای عراق، ترکیه، بحرین، ازبکستان، روسیه، هندوستان، انگلستان، فرانسه، بلژیک، مجارستان سفر کرده و به اجرای برنامه پرداخته است.
او همچنین در سال 1390 همراه با استاد کیهان کلهر در کشورهای انگلیس (فستیوال جاز لندن)، فرانسه، مجارستان و بلژیک به اجرای برنامه پرداخته است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رهگذر
آوای تو حسین علی‌شاپور 06:13
2
وصل
آوای تو حسین علی‌شاپور 00:50
3
مقدمۀ «آوای تو»
آوای تو حسین علی‌شاپور 01:03
4
تصنیف «آوای تو»
آوای تو حسین علی‌شاپور 04:19
5
غمزه
آوای تو حسین علی‌شاپور 02:56
6
چهارمضراب «کاروان»
آوای تو حسین علی‌شاپور 03:51
7
گذر
آوای تو حسین علی‌شاپور 03:04
8
تصنیف «سودای مستان»
آوای تو حسین علی‌شاپور 06:53
9
پریشانی
آوای تو حسین علی‌شاپور 05:59
10
تصنیف «زیر باران»
آوای تو حسین علی‌شاپور 04:50
11
غم‌انگیز
آوای تو حسین علی‌شاپور 03:57
12
تصنیف «دریغا ز ایران»
آوای تو حسین علی‌شاپور 07:48
13
پیش‌درآمد
بادبان شکسته حسین علی‌شاپور 06:41
14
سه‌تار و آواز
بادبان شکسته حسین علی‌شاپور 06:00
15
چهارمضراب
بادبان شکسته حسین علی‌شاپور 03:50
16
سه‌تار و آواز
بادبان شکسته حسین علی‌شاپور 10:15
17
تصنیف
بادبان شکسته حسین علی‌شاپور 08:49
18
عود و آواز
بادبان شکسته حسین علی‌شاپور 08:00
19
قطعۀ «بادبان شکسته»
بادبان شکسته حسین علی‌شاپور 04:04
20
تک‌نوازی کمانچه
بادبان شکسته حسین علی‌شاپور 04:45
21
تصنیف
بادبان شکسته حسین علی‌شاپور 07:08
22
تک‌نوازی سنتور
تَرنگاتَرنگ حسین علی‌شاپور 04:10
23
ساز و آواز (شور، ابوعطا)
تَرنگاتَرنگ حسین علی‌شاپور 08:20
24
ساز و آواز (دشتی، عراق، فرود به افشاری)
تَرنگاتَرنگ حسین علی‌شاپور 11:28
25
ساز و آواز (افشاری)
تَرنگاتَرنگ حسین علی‌شاپور 07:46