روزبه آذر
تاریخ تولد: 1359
شهر: مشهد

روزبه آذر

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
انگشتان کشیده
جان به‌رنگ نارنج روزبه آذر 06:38
2
لیبرتانگو (تانگوی آزاد)
جان به‌رنگ نارنج روزبه آذر 04:40
3
گم‌شده
جان به‌رنگ نارنج روزبه آذر 04:41
4
خون‌بهای ماتادور
جان به‌رنگ نارنج روزبه آذر 06:32
5
برای تو
جان به‌رنگ نارنج روزبه آذر 04:17
6
مرثیه‌ای برای خودمان
جان به‌رنگ نارنج روزبه آذر 12:13
7
سایه و خاکستر
جان به‌رنگ نارنج روزبه آذر 09:06
8
والس آفتاب (والس)
سبز چشمانش، بنفش صدایش روزبه آذر 05:48
9
چون روزهای آخر پاییز (گرانابینانس)
سبز چشمانش، بنفش صدایش روزبه آذر 06:57
10
غم غربت (رومبا)
سبز چشمانش، بنفش صدایش روزبه آذر 03:37
11
یازده روز (سولنا)
سبز چشمانش، بنفش صدایش روزبه آذر 07:09
12
سوم شخص دائم
سبز چشمانش، بنفش صدایش روزبه آذر 08:09
13
باران‌های پونا (رومبا)
سبز چشمانش، بنفش صدایش روزبه آذر 05:23
14
سبز چشمانش، بنفش صدایش (زاپاتنادو)
سبز چشمانش، بنفش صدایش روزبه آذر 05:31