ژاله صادقیان

ژاله صادقیان

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 نگاه قاصدک
2 آخرین جرعه و پُر کن پیاله را قاصدک
3 افق روشن قاصدک
4 دست قاصدک
5 قاصدک قاصدک
6 زبان نگاه قاصدک
7 گون قاصدک
8 دوباره می‌سازمت قاصدک
9 شب تنهایی خوب قاصدک
10
دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود (دشتی)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 04:22
11
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی (شوشتری)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 03:59
12
زان یار دلنوازم شُکریست با شکایت (اصفهان)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 05:08
13
زلف‌آشفته و خَوی‌کرده و خندان‌لب و مست (شور)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 05:13
14
آن یار کزو خانۀ ما جای پَری بود (نوا)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 05:17
15
همای اوج سعادت به دام ما افتد (ماهور)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 04:09
16
ای پادشه خوبان! داد از غم تنهایی (همایون)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 05:37
17
دیشب به سیل اشک رهِ خواب می‌زدم (افشاری)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 03:28
18
گُل‌عِذاری ز گلستانِ جهان ما را بس (دشتی)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 04:05
19
چون شوم خاکِ رهش، دامن بیفشانَد ز من (ابوعطا)
گنج سخن؛ گنجینۀ حافظ (1) ژاله صادقیان 04:17