داریوش ثقفی

داریوش ثقفی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
نازنین
اوج داریوش ثقفی 14:40
2
داد
اوج داریوش ثقفی 04:51
3
نوازش
اوج داریوش ثقفی 10:32
4
ندا
اوج داریوش ثقفی 05:45
5
دل‌نشین
اوج داریوش ثقفی 06:11
6
بیداد
اوج داریوش ثقفی 07:29
7
اوج و گلریز
اوج داریوش ثقفی 05:44
8
اوج
اوج داریوش ثقفی 10:29
9
مخالف
سنطور داریوش ثقفی 02:21
10
مغلوب
سنطور داریوش ثقفی 00:28
11
زنگ شتر قدیم
سنطور داریوش ثقفی 01:07
12
مثنوی مخالف
سنطور داریوش ثقفی 00:56
13
چهارمضراب (سه‌گاه)
سنطور داریوش ثقفی 01:02
14
آواز (سه‌گاه)
سنطور داریوش ثقفی 00:55
15
زنگوله
سنطور داریوش ثقفی 02:52
16
نغمه
سنطور داریوش ثقفی 00:52
17
زابل
سنطور داریوش ثقفی 00:53
18
سه‌مضراب (سه‌گاه)
سنطور داریوش ثقفی 00:13
19
مویه
سنطور داریوش ثقفی 01:50
20
جغتایی
سنطور داریوش ثقفی 00:46
21
شاه‌ختایی
سنطور داریوش ثقفی 00:43
22
پهلوی، ضربی
سنطور داریوش ثقفی 01:32
23
چهارمضراب (شور)
سنطور داریوش ثقفی 02:09
24
درآمد خارا، آواز (شور)
سنطور داریوش ثقفی 00:29
25
درآمد (شور)
سنطور داریوش ثقفی 02:05