علیرضا گلشن

علیرضا گلشن

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چرخ چاه (سیزیف ایرانی)
آواز دولاب علیرضا گلشن 07:17
2
آواز دولاب
آواز دولاب علیرضا گلشن 06:56
3
هیچ
آواز دولاب علیرضا گلشن 04:13
4
پارالاکس
آواز دولاب علیرضا گلشن 04:59
5
بی‌انتها
آواز دولاب علیرضا گلشن 02:24
6
تهوّع
آواز دولاب علیرضا گلشن 05:36
7
دوسار
آواز دولاب علیرضا گلشن 03:15
8
پنجه‌شعری
آواز دولاب علیرضا گلشن 05:10
9
مقدمه (دشتی)
مرا بپذیر علیرضا گلشن 02:35
10
بی‌من مرو (دشتی)
مرا بپذیر علیرضا گلشن 05:34
11
قرار (شوشتری)
مرا بپذیر علیرضا گلشن 06:58
12
جوونی (ابوعطا)
مرا بپذیر علیرضا گلشن 04:49
13
کتاب غم (شور)
مرا بپذیر علیرضا گلشن 06:10
14
مرا بپذیر (بیات اصفهان)
مرا بپذیر علیرضا گلشن 05:54
15
رنگ تمنا (بیات اصفهان)
مرا بپذیر علیرضا گلشن 04:31