برزو ارجمند

برزو ارجمند

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سرزمین مهربانی
سرزمین مهربانی برزو ارجمند 04:24
2
شاهد آینه‌ها
سرزمین مهربانی برزو ارجمند 04:24
3
آواز و کمانچه
سرزمین مهربانی برزو ارجمند 07:08
4
گل‌باران
سرزمین مهربانی برزو ارجمند 04:15
5
صبح پیوند
سرزمین مهربانی برزو ارجمند 04:21
6
یاد کاروان
سرزمین مهربانی برزو ارجمند 04:32
7
سرآغاز فصل باران
سرزمین مهربانی برزو ارجمند 05:31
8
آسمان دل
غریبه آشنا برزو ارجمند 04:08
9
آوا
غریبه آشنا برزو ارجمند 05:15
10
شوق نگاه
غریبه آشنا برزو ارجمند 04:59
11
غم لحظه‌ها
غریبه آشنا برزو ارجمند 04:50
12
غریبه آشنا
غریبه آشنا برزو ارجمند 04:35
13
خورشید حق
غریبه آشنا برزو ارجمند 04:45
14
باطن آینه
غریبه آشنا برزو ارجمند 04:32
15
روح پنهان
غریبه آشنا برزو ارجمند 03:17
16
زخمۀ اشک
غریبه آشنا برزو ارجمند 03:56
17
لحظۀ بیداری
غریبه آشنا برزو ارجمند 03:05