مسیح افقه

مسیح افقه

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
نسیم (مقدمه بیات ترک)
نسیم مسیح افقه 03:26
2
درآمد (آواز بیات ترک)
نسیم مسیح افقه 01:45
3
حباب (چهارمضراب بیات ترک)
نسیم مسیح افقه 04:50
4
داد (آواز بیات ترک)
نسیم مسیح افقه 01:17
5
ضربی داد (آواز بیات ترک)
نسیم مسیح افقه 02:03
6
شکسته (آواز بیات ترک)
نسیم مسیح افقه 02:16
7
مثنوی (آواز بیات ترک)
نسیم مسیح افقه 02:10
8
رِنگ ترک (آواز بیات ترک)
نسیم مسیح افقه 01:40
9
عروج (مقدمه چهارگاه)
نسیم مسیح افقه 01:32
10
درآمد (دستگاه چهارگاه)
نسیم مسیح افقه 02:10
11
ترجیع‌بند (دستگاه چهارگاه)
نسیم مسیح افقه 02:02
12
زابل (دستگاه چهارگاه)
نسیم مسیح افقه 01:46
13
چهارمضراب زابل (دستگاه چهارگاه)
نسیم مسیح افقه 03:39
14
مخالف (دستگاه چهارگاه)
نسیم مسیح افقه 04:14
15
هدی (دستگاه چهارگاه)
نسیم مسیح افقه 02:55
16
پرواز (دستگاه چهارگاه)
نسیم مسیح افقه 02:55