وندا خاکباز

وندا خاکباز

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 03:20
2
آفتاب است آن پری رخ...
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 04:25
3
آن سرو که گویند...
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 02:24
4
وه که جدا نمی‌شود...
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 02:25
5
ای به دیدار تو روشن...
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 02:54
6
عیب جویانم حکایت...
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 03:26
7
ای ساربان...
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 05:04
8
من ندانستم از اول...
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 05:48
9
هر شب اندیشۀ دیگر کنم...
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 03:22
10
من اندر خود نمی‌یابم...
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 01:54
11
تصنیف «وه که جدا نمی‌شود...»
سیبی از بوستان دوست وندا خاکباز 05:05