آدریژان

آدریژان

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تولدی در ذهن
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 01:28
2
نام‌گذاری
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 01:25
3
مرثیه‌ای بود دنیا
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 04:40
4
جاودانگی
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 02:51
5
فرشته‌ها خواندند و سکوت
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 02:24
6
تنهاییم، گیتارم
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 02:50
7
چهار و سی دقیقه صبح
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 05:27
8
ندای آسمانی
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 01:23
9
نیایش
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 04:21
10
اجابت کرد
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 02:10
11
باران
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 04:14
12
والعصر در عقل سرخ
بی‌مرز چون پرنده آدریژان 01:39