امیراشکان غلامی

امیراشکان غلامی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پلاستیکا
پلاستیکا امیراشکان غلامی 02:40
2
در چشم‌های
پلاستیکا امیراشکان غلامی 03:45
3
کشکک زانوی تو
پلاستیکا امیراشکان غلامی 02:54
4
دنیای واقعی
پلاستیکا امیراشکان غلامی 03:07
5
بیهوده
پلاستیکا امیراشکان غلامی 04:15
6
آخرین امید
پلاستیکا امیراشکان غلامی 02:34
7
پرسه
پلاستیکا امیراشکان غلامی 03:50
8
سنگ‌فرش
پلاستیکا امیراشکان غلامی 04:40
9
غزل تازه
سایه‌ها امیراشکان غلامی 04:40
10
عشق شاید
سایه‌ها امیراشکان غلامی 04:50
11
اسب چوبی
سایه‌ها امیراشکان غلامی 03:35
12
نفسِ تو
سایه‌ها امیراشکان غلامی 04:17
13
چشم‌به‌راه
سایه‌ها امیراشکان غلامی 05:38
14
از من نخواه ببخشمت
سایه‌ها امیراشکان غلامی 03:58
15
گِره
سایه‌ها امیراشکان غلامی 04:13
16
دنیای رنگین
سایه‌ها امیراشکان غلامی 05:50
17
سایه‌ها
سایه‌ها امیراشکان غلامی 03:22