فرزاد آجری

فرزاد آجری

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مست برهوت
مست برهوت فرزاد آجری 03:33
2
ناشناس
مست برهوت فرزاد آجری 04:02
3
ناگهان
مست برهوت فرزاد آجری 03:13
4
خزان در بهشت
مست برهوت فرزاد آجری 04:22
5
نقش غم
مست برهوت فرزاد آجری 03:26
6
بی‌ستاره مَرد
مست برهوت فرزاد آجری 03:31
7
در تنگنای حس و جهت (بی‌کلام)
مست برهوت فرزاد آجری 01:40
8
آه زندگی
مست برهوت فرزاد آجری 03:19
9
هان ای خدا
مست برهوت فرزاد آجری 03:41
10
ناله‌ای می‌شکند
مست برهوت فرزاد آجری 03:54
11
گر جان عاشق دم زند
مست برهوت فرزاد آجری 04:50
12
صبر تلخ
مست برهوت فرزاد آجری 03:17
13
هیچ مگو
مست برهوت فرزاد آجری 05:09