پوریا رحیمیان
تاریخ تولد: آذر 1362

پوریا رحیمیان

پویا رحیمیان در رشته آهنگسازی و رهبری ارکستر در کنسرواتوار کمیتاس در ایروان ارمنستان و دانشگاه برونل در لندن به تحصیل پرداخت. و در ادامه رشته آهنگسازی برای فیلم را در دانشگاه کینگستون لندن دنبال کرد. او از یازده سالگی شروع به آموختن نزد سعید رهنما نمود و پس از آموختن اصول و قواعد پایه‌ای و تئوری موسیقی و سپس دانش آکوردها، هارمونی و بطور کل دانش پایه آهنگسازی نزد پدرش، آغاز به ساختن قطعات کوتاه موسیقی نمود. پویا رحیمیان به مدت چهار سال به عنوان آموزگار موسیقی در لندن شاگردان بسیاری در سنین گوناگون هم در کلاس‌های خصوصی و هم کلاس‌های عمومی از جمله کالج آکسبریج و ... پروش داد.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت