کیومرث پیرگلو

کیومرث پیرگلو

ردیف عنوان ترانهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
انوانسیون شمارۀ 8 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:54
2
برای الیز (بتهوون)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 03:05
3
بهارمست، سامانی، زنگ شتر از استاد صبا وصل به پگاه از استاد پایور
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 08:34
4
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش اول
پردیس کیومرث پیرگلو 05:25
5
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش پنجم
پردیس کیومرث پیرگلو 03:49
6
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش چهارم
پردیس کیومرث پیرگلو 05:07
7
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش دوم
پردیس کیومرث پیرگلو 07:20
8
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش سوم
پردیس کیومرث پیرگلو 01:34
9
پردیس
پردیس کیومرث پیرگلو 02:42
10
پرلود در دو دیز مینور (راخمانینف)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 04:34
11
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 1 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:08
12
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 2 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:31
13
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 3 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:11
14
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 4 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:17
15
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 5 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:51
16
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 6 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:31
17
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 7 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:45
18
چهارمضراب دشتی
پردیس کیومرث پیرگلو 05:37
19
چهارمضراب سه‌گاه
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 04:28
20
درآمد اول
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:00
21
درآمد دوم
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:05
22
درآمد دوم، عشاق، چهارمضراب لنگ
پردیس کیومرث پیرگلو 07:32
23
دشتی؛ مقدمه از استاد پایور و درآمد اول
پردیس کیومرث پیرگلو 06:23
24
دنبالۀ زابل - چهارمضراب زابل
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 04:17
25
دنبالۀ مخالف و فرود به حدی و پهلوی
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 08:29