کیومرث پیرگلو

کیومرث پیرگلو

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
فانتزی و فوگ در لا مینور 1 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 03:25
2
فانتزی و فوگ در لا مینور 2 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 04:57
3
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 1 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:08
4
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 2 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:31
5
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 3 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:11
6
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 4 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:17
7
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 5 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:51
8
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 6 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:31
9
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 7 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:45
10
انوانسیون شمارۀ 8 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:54
11
مهتاب (دبوسی)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 04:12
12
برای الیز (بتهوون)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 03:05
13
مارش ترک (موتسارت)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 03:40
14
لیبستروم شمارۀ 3 (لیست)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 03:42
15
نکتورن شمارۀ 2 (شوپن)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 04:28
16
پرلود در دو دیز مینور (راخمانینف)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 04:34
17
مقدمۀ سه‌گاه
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 02:56
18
درآمد اول
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:00
19
چهارمضراب سه‌گاه
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 04:28
20
درآمد دوم
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:05
21
زابل - سه‌مضراب زابل
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 02:34
22
دنبالۀ زابل - چهارمضراب زابل
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 04:17
23
مویه، مخالف
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:21
24
سه‌مضراب مخالف
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:12
25
دنبالۀ مخالف و فرود به حدی و پهلوی
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 08:29