کیومرث پیرگلو

کیومرث پیرگلو

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
26
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 3 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:11
27
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 4 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:17
28
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 5 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:51
29
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 6 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:31
30
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 7 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:45
31
انوانسیون شمارۀ 8 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:54
32
مهتاب (دبوسی)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 04:12
33
برای الیز (بتهوون)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 03:05
34
مارش ترک (موتسارت)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 03:40
35
لیبستروم شمارۀ 3 (لیست)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 03:42
36
نکتورن شمارۀ 2 (شوپن)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 04:28
37
پرلود در دو دیز مینور (راخمانینف)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 04:34