مهرداد مهدی

مهرداد مهدی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
والس تهران 1 (برای جلال تهرانی)
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 08:42
2
شهر
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 06:49
3
والس تهران 2
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 07:03
4
تانگو
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 05:01
5
دل‌تنگی
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 03:39
6
والس تهران 3
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 03:33
7
گاو
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 06:12
8
والس تهران 4
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 05:25
9
از نو
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 03:22
10
والس تهران 5
احوالات شخصی 6: والس‌های تهران مهرداد مهدی 02:03