عیسی فروزان راد

عیسی فروزان راد

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد اصفهان
یادی از رهی عیسی فروزان راد 06:31
2
ساز و آواز اصفهان
یادی از رهی عیسی فروزان راد 10:20
3
تصنیف «همچو نِی»
یادی از رهی عیسی فروزان راد 05:16
4
دوضربی شوشتری
یادی از رهی عیسی فروزان راد 04:26
5
تک‌نوازی نِی
یادی از رهی عیسی فروزان راد 01:44
6
تصنیف «مفتون و دلبند»
یادی از رهی عیسی فروزان راد 03:54
7
تک‌نوازی نِی 2
یادی از رهی عیسی فروزان راد 04:17
8
سوز و گداز
یادی از رهی عیسی فروزان راد 05:39
9
ساز و آواز «عشاق و شور»
یادی از رهی عیسی فروزان راد 08:47
10
چهارمضراب اصفهان
یادی از رهی عیسی فروزان راد 02:42
11
تک‌نوازی نِی 3
یادی از رهی عیسی فروزان راد 03:59
12
تصنیف «خیال انگیز و رِنگ»
یادی از رهی عیسی فروزان راد 07:15