تنظیم‌کننده: احسان خواجه‌امیری

زمونه (02:42)

تعداد آرا: 34

برای اولین بار

احسان خواجه‌امیری

متن ترانه

چه رسمی داری ای دوره‌زمونه
که هر روزت یه جا عاشق‌کُشونه

هزارون‌ساله که می‌جنگه آدم
نمی‌دونه گرفتار جنونه

زمونه آی زمونه آی زمونه

یکی با فرق زخمی توی محراب
یکی غرقه‌به‌خون لب‌تشنۀ آب
یکی پاهاشو رو مین جا گذاشته
یکی پاشیده خونش روی مهتاب

نفس‌های بهار و گاز خردل
رو خاک آسمون رگبار تاول

همیشه عاشق ازجونش گذشته
که عشق آسون نبود از روز اول

هنوزم کار دنیا قیل‌و‌قاله
هنوزم صلح آدم‌ها محاله
هنوز آدم نمی‌شناسه خدا رو
هنوزم قلب عاشق پایماله

زمونه آی زمونه آی زمونه