خونه (03:40)

تعداد آرا: 39

پیرهن مشکی

رضا صادقی

متن ترانه

خانه‌مان خشت گلی
سقفی چوب و چندلی
گاوزی‌مان دلی‌دلی
دلمان که گُل‌گُلی

خانه‌مان خشت گلی
سقفی چوب و چندلی
گاوزی‌مان دلی‌دلی
دلمان که گُل‌گُلی

خدایا تا کجا چشمام به‌راهه
وای خدا دیدِ شب و روزم سیاهه

خودت کردی به‌جانم آتشی که
عزیزم تمام خنده‌هام تو خواب چیدم

خانه‌مان آباد عشقه
تکه‌ای از سرنوشته
مثل یک جادۀ عُمره
توی قلبمان نوشته
خانه خانه خانه خانه

با یه حوضی پُرِ ماهی
با یه باغچه پُرِ سبزی
با یه دنیا خاطراتش
با یک خنده توی گاوزی
خانه خانه خانه خانه

خانه‌مان خشت گلی
سقفی چوب و چندلی
گاوزی‌مان دلی‌دلی
دلمان که گُل‌گُلی

خانه‌مان خشت گلی
سقفی چوب و چندلی
گاوزی‌مان دلی‌دلی
دلمان که گُل‌گُلی

همه‌جاش بوی خدامان
بی‌صدا و هم‌صدامان
روی خاکان قدیمی
مثل چشمی نه نگامان

چیکه‌چیکه وقت باران
روی سکو توی دالان
میون حیاط سینه
شاخ و برگان کناران
خانه خانه خانه خانه

خانه‌مان خشت گلی
سقفی چوب و چندلی
گاوزی‌مان دلی‌دلی
دلمان که گُل‌گُلی

خانه‌مان خشت گلی
سقفی چوب و چندلی
گاوزی‌مان دلی‌دلی
دلمان که گُل‌گُلی