بغض ترانه (03:51)

تعداد آرا: 30

پیرهن مشکی

رضا صادقی

متن ترانه

دلم برات تنگ شده جونم
می‌خوام ببینمت نمی‌تونم
بین ما دیوارای سنگی
فاصله یک عمره می‌دونم
بغض ترانه رو شکستم
می‌خوام بگم عاشقت هستم
تو عین ناباوری یک شب
خالی گذاشتی هر دو دستم
تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصۀ من
تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لب‌های بستۀ من
تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصۀ من
تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لب‌های بستۀ من
نیمه‌شب نیمه‌شب از خوابم پامی‌شم
نیستی پیشم نیستی پیشم باز دیوونه می‌شم
دوری تو دوری تو تیشه زد به ریشه‌ام، نیستی پیشم
بی‌صدا بی‌صدا از من خالی می‌شم
هم‌صدا هم‌صدا با بیداری می‌شم
گونه‌هام گونه‌هام خیس از شبنم غم، نیستی پیشم
تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصۀ من
تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لب‌های بستۀ من
تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصۀ من
تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لب‌های بستۀ من
تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصۀ من
تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لب‌های بستۀ من
تو بودی تمام هستی و مستی و راستی و تمام قصۀ من
تو بودی سنگ صبورم و نگاه دورم و لب‌های بستۀ من