بابای بارون (04:37)

تعداد آرا: 29

پیرهن مشکی

رضا صادقی

متن ترانه

بده دستاتو به دستم
تا با هم کلبه بسازیم
کلبه‌ای پُر از من و تو
از من و تو ما بسازیم
دور بشیم از همه مردم
واسه درد هم بمیریم
با ستاره‌ها بخوابیم
با ترانه جون بگیریم
کلبه‌ای اندازۀ عشق
باغچه‌ای و حوض و گلدون
سر تو باشه رو شونم
مثل لیلا مثل مجنون
تو بشی مادر گل‌ها
من بشم بابای بارون

من واسه تو، تو واسه من
کلبه‌ای می‌خوام که تو باغچه‌اش پُر باشه از یاسمن
حیاطش هم سرتاسرش باشه چمن
فقط واسه تو واسه من
تو کلبه‌مون خدا باشه
خوشبختی‌مون قدّ تموم آسمون
صاف و بی‌انتها باشه
کلبه‌ای اندازۀ عشق
باغچه‌ای و حوض و گلدون
سر تو باشه رو شونه‌ام
مثل لیلا مثل مجنون
تو بشی مادر گل‌ها
من بشم بابای بارون

بده دستاتو به‌دستم
تا با هم کلبه بسازیم
کلبه‌ای پُر از من و تو
از من و تو ما بسازیم
دور بشیم از همه مردم
واسه درد هم بمیریم
با ستاره‌ها بخوابیم
با ترانه جون بگیریم
کلبه‌ای اندازۀ عشق
باغچه‌ای و حوض و گلدون
سر تو باشه رو شونه‌ام
مثل لیلا مثل مجنون
تو بشی مادر گل‌ها
من بشم بابای بارون