خون‌سرد (03:05)

تعداد آرا: 7

خون‌سرد

مهدی مقدم

متن ترانه

خیلی خونسردی
دیوونم کردی
خودت نمیدونی
چه به روزم اوردی

بس که خود خواهی
پررنگ و ریایی
اتیش زدی به جون من
با من چه کردی

اتیش گذاشتم من پشت دستم
عاشق نمی شم تا زنده هستم
کتاب عشق و ناخونده بستم
اخه مگه من بازیچه هستم

از اون نگاهت دیوونه میشم
میخوام همیشه پیش تو باشم
ترانه ی من ارزونی تو
شاید دوباره برگردی پیشم