دلم از تو می‌خونه (04:28)

تعداد آرا: 20

خون‌سرد

مهدی مقدم

متن ترانه

دلم از تو میخونه ، می خونه عاشقونه ، برای تو میمیرم
میخونه عاشقونه ، برای تو میمیرم ، فقط خدا می دونه

به عشق من می خندی در رو به روم می بندی ، میگی میرم از اینجا
در رو به روم می بندی ، میگی میرم از اینجا ، نرفته بر می گردی !

کاش! تو بشی همدم ، صدای قلبم ، درمونه دردم ...
کاش! تو بشی رازم ، ای گل نازم ، پر پروازم ....

حالا چشمامو بستم ، دل به کسی نبستم ، دیگه شدم دیوونه !
دل به کسی نبستم ، به پای ( تو ) نشستم ، فقط خدا میدونه

به عشق من می خندی در رو به روم می بندی ، میگی میرم از اینجا به روم درو می بندی

، میگی میرم از اینجا ، نرفته بر می گردی !

کاش! تو بشی همدم ، صدای قلبم ، درمون دردم ...
کاش! تو بشی رازم ، ای گل نازم ، پر پروازم ...