ترانه‌سرا: حسین صفا
تنظیم‌کننده: سینا حجازی

خواب بعدازظهر (03:44)

تعداد آرا: 25

پرچم سفید

محسن چاوشی

متن ترانه

عمر زندگی کوتاست مثل شعلۀ کبریت
عمر هرچی غیر از عشق مثل عمر کوتاهه
هم‌سفرشدن مثل دربه‌درشدن خوبه
پس قدم بزن با من بین راه‌ و بیراهه
من که قلب کوچیکم بی‌تو کاسۀ خونه
من که کاسۀ چشمم جز تو از کسی پُر نیست
دوست‌داشتن یا عشق، دوست دارمت با عشق
عشق من به دوست‌داشتن قابل‌تصور نیست
عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوون
عشق دستته وقتی میز شامو می‌چینه
مثل خواب بعدازظهر تلخه اما می‌چسبه
مثل چای بعد از خواب تلخه اما شیرینه
من که قلب کوچیکم بی‌تو کاسۀ خونه
من که کاسۀ چشمم جز تو از کسی پُر نیست
دوست‌داشتن یا عشق، دوست دارمت با عشق
عشق من به دوست‌داشتن قابل‌تصور نیست
از پرنده تا لونه از کویر تا بارون
از اتاق تا ایوون عشق بهترین راهه
آسمون تویی وقتی ماه داره می‌خنده
عشق من ببین امشب آسمون چقدر ماهه