غیر معمولی (03:23)

تعداد آرا: 19

حریص

محسن چاوشی

متن ترانه

این دوستی سادۀ ما غیرمعمولی شد
نمی‌دونم اون روز تو وجودم چی شد

نمی‌دونم چی شد که وجودم لرزید
دل من این حسّ رو از تو زودتر فهمید

تو که باشی پیشم دیگه چی کم دارم
چه دلیلی داره از تو دست بردارم

بین ما کی بیشتر عاشقه من یا تو
هرچی شد از حالا همه چیزش با تو

دیگه دستِ من نیست بستگی داره به تو
بستگی داره که تو تا کجا دوسم داری
بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی منو تنها نذاری

دست من نبود اگه اینجوری پیش اومد
می‌دونستم خوبی ولی نه تا این حد

انگاری صد ساله که تو رو می‌شناسم
واسه اینه انگار روی تو حساسم

منِ احساساتی به تو عادت کردم
هر جا باشم آخر به تو برمی‌گردم

دیگه دستِ من نیست بستگی داره به تو
بستگی داره که تو تا کجا دوسم داری
بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی منو تنها نذاری

دیگه دستِ من نیست بستگی داره به تو
بستگی داره که تو تا کجا دوسم داری
بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی منو تنها نذاری

دیگه دستِ من نیست بستگی داره به تو
بستگی داره که تو تا کجا دوسم داری
بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی منو تنها نذاری