ترانه‌سرا: رضا صادقی
آهنگ‌ساز: رضا صادقی
تنظیم‌کننده: معین راهبر

جان دل (بندرعباسی) (04:22)

تعداد آرا: 19

دیگه مشکی نمی‌پوشم!

رضا صادقی

متن ترانه

چه افتخار بیشتر از این که خوم یه چوک بندرم
عاشق لنگ و کپل و لیح و سباس و کلیرم

چه افتخار بیشتر از این پوستم سیان و دلم سفید
دختر چوکنم نجیب دنیا مثل مایی ندید

صدای جفتی و ساز و عود و دلکسر توی خاک و گِلم
چارکه زنن تی کنگ زنن یگ دل جون اگن کنم
ای‌وای دل ای‌وای با دلم جان دل تو مشکم تو دلم
دوری از خاک نجیب مردمش ندامتم روز چهارشنبه به دیریا زدنش صلاوتن
هنوزم بندری سادن بی‌دریغ بی‌ادعان تو یک‌کلام بوگوم جلوۀ لبخند خدا
خاک پاکش سُرمه چشمانمن تا بمرم با غرور با عظمن نخل بلند بندرم
هر جا رفتم هر جا موندم هیج جا بندرم نبو ای خدا سایه بندر از سرم مو کم نکن