ترانه‌سرا: رضا صادقی
تنظیم‌کننده: رضا صادقی، معین راهبر

خوب و بد (04:12)

تعداد آرا: 35

دیگه مشکی نمی‌پوشم!

رضا صادقی

متن ترانه

دارم از دستاي عشقت يه‌جورايي رها مي‌شم
اگه شاه بازيِ عشقه تو ديگه مات و من كيشم

دارم مي‌رم كه از نو شم گلم نگو كه بي‌رحمي
مي‌خوام حرف بزنم روراست تو اين حرفا رو مي‌فهمي

واسه اينكه خيلي چيزا بمونه بايد نباشه
گاهي ماهي واسه موندن بايد از آب جدا شه

گاهي هم بايد بميري تا كه يه زندگي نو شه
بهتره گلي نباشه تا باغ گُلا دِرو شه

دارم از دستاي عشقت يه‌جورايي رها مي‌شم
اگه شاه بازيِ عشقه تو ديگه مات و من كيشم

دارم مي‌رم كه از نو شم گلم نگو كه بي‌رحمي
مي‌خوام حرف بزنم روراست تو اين حرفا رو مي‌فهمي

واسه اينكه خيلي چيزا بمونه بايد نباشه
گاهي ماهي واسه موندن بايد از آب جدا شه

گاهي هم بايد بميري تا كه يه زندگي نو شه
بهتره گلي نباشه تا باغ گُلا دِرو شه

مي‌دونم سخت جون مي‌دن باور كن اينو فهميدم
ولي خسته شدم بس‌كه دلم رنجيد و خنديدم

تو خوب و من بدِ عالم از اين حسّ تو خوشحالم
تو اين حال و هواي عشق به‌جون تو بَده حالم

واسه اينكه خيلي چيزا بمونه بايد نباشه
گاهي ماهي واسه موندن بايد از آب جدا شه

گاهي هم بايد بميري تا كه يه زندگي نو شه
بهتره گلي نباشه تا باغ گُلا دِرو شه

تو خوب و من بدِ عالم از اين حسّ تو خوشحالم
تو اين حال و هواي عشق به‌جون تو بَده حالم