ترانه‌سرا: مولانا
آهنگ‌ساز: محمدرضا شجریان

تصنیف «چه می‌دانم» (06:45)

تعداد آرا: 15

آسمان عشق

محمدرضا شجریان

متن ترانه

بگرد دل همی گردی چه خواهی کرد می‌دانم
چه خواهی کرد دل را خون رخ را زرد می‌دانم
یکی بازی برآوردی که رخت دل همه بردی
چه خواهی بعد از این بازی دگر آورد می‌دانم
به حق اشک گرم من به حق آه سرد من
که گرمم پرس چون بینی که گرم از سرد می‌دانم
به دل گویم که چون مردان صبوری کن دلم گوید
نه مردم نی زن گر از غم ز زن تا مرد می‌دانم
دلا چون گرد برخیزی ز هر بادی نمی‌گفتی
که از مردی برآوردن ز دریا گرد می‌دانم