ترانه‌سرا: مهدی اخوان ثالث

شب از شب‌های پاییزی است (07:22)

تعداد آرا: 26

امیرکبیر

شهرام ناظری

متن ترانه

شب از شب‌های پاییزی‌ست
از آن همدرد و با من مهربان شب‌های شک‌آور
ملول و خسته‌دل، گریان و طولانی
شبی که در گمانم من که آیا
بر شبم گرید چنین همدرد
و یا بر بامدادم گرید از من نیز پنهانی
و اینک خیره در من مهربان بینم
که دست سرد و خیسش را
چو بالشتی سیه زیر سرم، بالین سوداها
گذارد شب
من این می‌گویم و دنباله دارد شب
خموش و مهربان با من
به کردار پرستاری سیه پوشیده
پیشاپیش دل برکنده از بیمار
نشسته در کنارم اشک بارد شب
من این می‌گویم و دنباله دارد شب