تنهایی در شب (05:10)

تعداد آرا: 685

دل‌آواهایی برای صلح و عشق

پژمان مصلح

نظر کاربران
تصویر یاسمینا ملکی
یاسمینا ملکی

تنهایی
تنهایی
تنهایی عریان........

تصویر mahtab m
mahtab m

"یاد من باشد تنها هستم...
ماه بالای سر تنهایی ست"