ترانه‌سرا: مولانا

مقدمۀ چهارگاه به‌همراه آواز بداهۀ «برون از دیده‌ها» (04:50)

تعداد آرا: 24

آب، نان، آواز

همایون شجریان

متن ترانه

این بار من یکبارگی در عاشقی پیچیده‌ام
این بار من یکبارگی از عافیت ببریده‌ام
دل را ز خود برکنده‌ام، با چیز دیگر زنده‌ام
عقل و دل و اندیشه را از بیخ‌وبن سوزیده‌ام
ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی
دیوانه هم نندیشد آن کاندر دل اندیشیده‌ام
من خود کجا ترسم از او، شکلی بکردم بهر او
من گیج کی باشم ولی، قاصد چنین گیجیده‌ام
من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده‌ام
حبس از کجا من از کجا، مال که را دزدیده‌ام
در دیده من اندر آوز چشم من بنگر مرا
زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی بگزیده‌ام
تو مست مست سرخوشی، من مست بی‌سر سرخوشم
تو عاشق خندان لبی، من بی‌دهان خندیده‌ام