تصنیف «آب، نان، آواز» (05:16)

تعداد آرا: 16

آب، نان، آواز

همایون شجریان

متن ترانه

کمترین تحریری از یک آرزو این است
آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی
در قناری‌ها نگه کن در قفس تا نیک دریایی
کزچه در آن تنگناشان باز شادی‌های شیرین است
کمترین تحریری از یک زندگانی
آب، نان، آواز
ور فزون‌تر خواهی از آن گاهگه پرواز
ور فزون‌تر خواهی از آن شادی آغاز
ور فزون‌تر باز م خواهی بگویم باز...
آن‌چنان بر ما به نان و آب اینجا تنگ‌سالی گشت
که کسی به فکر آوازی نباشد
اگر آوازی نباشد شوق پروازی نخواهد بود
آب، نان، آواز
ور فزون‌تر باز هم خواهی بگویم باز...