ترانه‌سرا: مولانا

تصنیف «خاک‌دان عشق» (04:18)

تعداد آرا: 13

آب، نان، آواز

همایون شجریان

متن ترانه

ای عاشقان، ای عاشقان من خاک را گوهر کنم
ای مطربان، ای مطربان، دف شما پر زر کنم
ای کافران، ای کافران قفل شما را وا کنم
زیرا که مطلق حاکمم، مؤمن کنم، کافر کنم
ای تشنگان، ای تشنگان، امروز سقایی کنم
وین خاکدان خشک را جنت کنم، کوثر کنم
ای کیمیا، ای کیمیا، در من نگر زیرا که من
صد دیر را مسجد کنم، صد دار را منبر کنم