ترانه‌سرا: بیژن ترقی

اشک من هویدا شد (موج آتش) (07:03)

تعداد آرا: 16

اشک من هویدا شد

همایون خرم

متن ترانه

اشک من هویدا شد، دیده‌ام چو دریا شد
در میان اشک من، سایۀ تو پیدا شد
موج آتشی از غم، زان میانه برپا شد
اشک من هویدا شد، دیده‌ام چو دریا شد
تو برفتی وفا نکرده، نگهی سوی ما نکرده
نکند ای امید جانم، که نیایی خدانکرده
به یاری شکستگان چرا نیایی
چه بی‌وفا، چه بی‌وفا، چه بی‌وفایی
اشک من هویدا شد، دیده‌ام چو دریا شد
تو که گفتی اگر به آتشم کشی، وگر ز غصه‌ام کشی
تو را رها نمی‌کنم من
نه کشته‌ام تو را ز غم، نه آتشت به جان زدم
که می‌کشی ز من تو دامن
اشک من هویدا شد، دیده‌ام چو دریا شد
چرا برم نمانده رفتی، به سوز غم نشانده رفتی
به آتشم کشانده رفتی