دلم ز دوری هر بی‌وفا (07:19)

تعداد آرا: 35

اشک من هویدا شد

همایون خرم

متن ترانه

دلم ز دوری هر بی‌وفا چرا سوزد؟
چرا شرار محبت همی مرا سوزد؟
چه آتشی‌است جدایی که پاره‌های دلم
ز هر شرارۀ گرمش جداجدا سوزد
برای خلق خدا هرچه سوختیم چو شمع
نیافتیم کسی را که بهر ما سوزد