ترانه‌سرا: مولانا

دستگاه همایون (07:04)

تعداد آرا: 21

آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان)

غلامحسین بنان

متن ترانه

مستیم و عاشقم و به گلزار می‌رویم
دلداده‌ایم و از پی دلدار می‌رویم
با رهروان بادیه احرام بسته‌ایم
ما رخ به کعبه کرده پی یار می‌رویم
در آرزوی چهره چون آفتاب او
در کوی او چو سایه دیوار می‌رویم
در آرزوی آنکه به وصل ت و کسی رسیم
مادر امید وعده دیدار می‌رویم