ترانه‌سرا: رهی معیری
نوازنده: جواد معروفی

آواز بیات اصفهان (10:32)

تعداد آرا: 18

آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان)

غلامحسین بنان

متن ترانه

ما را غرض به‌جز رخ گل از بهار چیست
خوش‌تر به روزگار ز دیدار یار نیست
یک روز عمر دیدنت ای گل غنیمت است
روزی‌ که بی‌تو می‌گذرد روزگار نیست
ساقی بریز باده و می‌نوش و غم مخور
که امروز را بروز دگر اعتبار نیست
دوشینه می‌گذشت عس از کنار شهر
می‌گفت زیر لب که کسی هوشیار نیست
دست طلب به پیش فرومایگان مبر
ما را امید جز کرم کردگار نسیت
دست طلب به پیش فرومایگان مبر
ما را امید جز کرم کردگار نیست