دستگاه ماهور (11:09)

تعداد آرا: 22

آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور)

غلامحسین بنان

متن ترانه

دل سراپردۀ محبت اوست
دیده آینه‌دار طلعت اوست
من که سر در نیاورم به دو کون
گردنم زیر بار منت اوست
تو و طوبی و ما و قامت یار
فکر هرکس به‌قدر همت اوست
تو و طوبی و ما و قامت یار
فکر هرکس به‌قدر همت اوست
دور مجنون گذشت و نوبت ماست
هرکسی پنج‌روزه نوبت اوست