نوازنده: جواد معروفی

دستگاه ماهور (09:32)

تعداد آرا: 14

آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور)

غلامحسین بنان

متن ترانه

یار آن بود که صبر کند بر جفای یار
ترک رضای خویش کند در رضای یار
گر بر وجود عاشق صادق نهد تیغ
بیند خطای خویش و نبیند خطای یار
یار از برای نفس گرفتن طریق نیست
ما نفس خویشتن بکشیم از برای یار
من زهر نمیرم مگر آنجا که کوی دوست
من سر نمی‌نهم مگر آنجا که پای یار
گفتی هوای باغ در ایام گل خوشست
ما را به در نمی‌رود از سرای هوای یار