ترانه‌سرا: علی اشتری
نوازنده: جواد معروفی

دستگاه ماهور (08:53)

تعداد آرا: 22

آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور)

غلامحسین بنان

متن ترانه

دوش آن پری که رخنه به دل‌ها نمود و رفت
آمد به ناز و بوسه‌ای از من ربود و رفت
سرمست از می آمد و سر خوش نشست و حیف
یک لحظه همچو مستی آن باد بود و رفت
یک جرعه داد و ساخت مرا تشنه کام‌تر
دردی به دردهای درونم فرود و رفت
ماه تمام بود ولیکن چو ماه نو
آمد دمی و گوشۀ ابرو نمود و رفت
من منتظر که از پی آن بوسه چون کنم
لب را به گفت‌وگوی دگر تا گشود و رفت
از داستان عشق و وفا بین ما همان
آهنگ بوسه بود که دستان سرود و رفت