غوغای ستارگان (04:12)

تعداد آرا: 23

گل‌های خرّم

همایون خرم

متن ترانه

امشب، در سر، شوری دارم
امشب، در دل، نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم
باشد رازی با ستارگانم
امشب، یک‌سر شوق و شورم
از این عالَم، گویی دورم
از شادی پَر گیرم که رسم به فلک
سرود هستی خوانم در، برِ حور و مَلَک
در آسمان‌ها، غوغا فکنم
سبو بریزم، ساغر شکنم
امشب، یک‌سر شوق و شورم
از این عالَم، گویی دورم
با ماه و پروین، سخنی گویم
وز روی مه خود، اثری جویم
جان یابم، زین شب‌ها
می‌کاهم از غم‌ها
ماه و زهره را به‌طرب آرم
از خود بی‌خبرم، ز شعف دارم
نغمه‌ای بر لب‌ها
امشب، یک‌سر شوق و شورم
از این عالَم، گویی دورم